Transparantie van kwalificaties. Kansen en gevaren voor gelijkheid en sociale samenhang in de EU.

2005

Deze publicatie, met een voorwoord van Jan Figel - Europees Commissaris voor onderwijs, opleiding, cultuur en meertaligheid - werd mogelijk met de steun van het Leonardo da Vinci programma. EUNEC kreeg een beurs voor de organisatie van seminaries en conferenties over beroepsopleiding in het kader van de begeleidende maatregelen van dit programma.
Dit project is gerealiseerd in samenwerking met de Vlor (J. Perquy, R. Herpelinck en W. Vansteenkiste) en de CEF (S. Barthel en A. Bultot). Coördinatie: Simone Barthel.

Attachment: